czwartek, 3 sierpnia 2017

TWORZENIE SIEBIE, CZYLI BYCIE SOKOLEJNOŚĆ PROCESU TWORZENIA SIEBIE JEST NASTĘPUJĄCA: 1. EMOCJA - idea, pojęcie, mniemanie o sobie, wyobrażenie, wiedza, domniemanie, założenie, koncepcja, przypuszczenie, pragnienie, 2. MYŚL, 3. SŁOWO, 4.CZYN (BYCIE), czyli doświadczona, okazana, uzewnętrzniona, objawiona, wyrażona emocja, doświadczenie siebie, poznanie siebie w doświadczeniu, doświadczalne poznanie siebie, doświadczenie wiedzy o sobie.


cytaty z ,,KSIĘGI PIERWSZEJ - ROZMÓW Z BOGIEM” NEALA DONALDA WALSCH ' A

(...)Życie to nie proces odkrywania, lecz tworzenia, i w tym tkwi najgłębszy jego sekret.
Ty nie odkrywasz siebie, lecz siebie tworzysz na nowo. Trzeba wiec, abyś dążył nie do ustalenia, Kim Jesteś, lecz Kim Pragniesz Być.

Są tacy, którzy twierdzą, że życie jest jak szkoła, że mamy wynieść z niego określone nauki, a kiedy ,,zdamy egzamin", możemy przejść do wyższych zadań, wolni od okowów ciała. Czy to prawda?

To kolejny element waszej mitologii, wywodzący się z ludzkiego doświadczenia.

Czyli życie nie jest szkołą?

Nie. 

Nie jesteśmy tu po to, aby wynieść nauki?

Nie. 

To w takim razie po co?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz